Zakres usług

Obszary praktyki:

  • prawo spółdzielcze i mieszkaniowe (wspólnoty mieszkaniowe, doradztwo prawne na rzecz zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, uchwały, reprezentacja przed sądami, sporządzanie umów najmu, eksmisja, licytacja lokalu, egzekucja z nieruchomości, wypowiedzenie wysokości czynszu, mieszkania komunalne i zakładowe)
  • prowadzenie sporów sądowych (sprawowanie zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich instancjach),
  • prawo medyczne i reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentystów (reprezenotwanie lekarzy i lekarzy dentysów w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej, obrona w sprawach karnych, postępowaniu przed izbą lekarską oraz wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, stała i doraźna obsługa prawna podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk),
  • prawo cywilne (stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, zachowek, testament, zasiedzenie nieruchomości, służebność przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości, księgi wieczyste),
  • prawo rodzinne i opiekuńcze (rozwód, separacja, alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, podział majątku)
  • windykacja wierzytelności (kompleksowa obsługa procesu dochodzenia należności pieniężnych obejmująca postępowanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne, reprezentowanie interesów wierzyciela, jak również dłużnika),
  • prawo umów handlowych (sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów spółek i statutów)
  • prawo gospodarcze (rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji)
  • prawo karne (obrona w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe)
Kliknij tytuł, by dowiedzieć się więcej:

prawo mieszkaniowe i spółdzielcze

wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, doradztwo prawne na rzecz zarządców nieruchomości, pozew o uchylenie uchwały, reprezentacja przed sądami, sporządzanie umów najmu, wypowiedzenie wysokości czynszu, licytacja lokalu, egzekucja z nieruchomości, mieszkania komunalne i zakładowe, prowadzenie szkoleń o tematyce mieszkaniowej

prawo medyczne reprezentacja lekarzy i lekarzy dentystów

odpowiedzialność cywilna, reprezentowanie lekarzy i lekarzy dentysów w sprawach o tzw. błędy w sztuce lekarskiej, obrona w sprawach karnych, postępowanie przed izbą lekarską oraz wojewódzką komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych, stała i doraźna obsługa prawna podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk

prawo cywilne

stwierdzenie nabycia spadku, podział majątku spadkowego, testamenty, zachowek, zasiedzenie nieruchomości, służebność przesyłu, zniesienie współwłasności nieruchomości, księgi wieczyste

prawo rodzinne i opiekuńcze

rozwód, separacja, alimenty, pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, podział majątku dorobkowego małżonków

windykacja wierzytelności

kompleksowa obsługa procesu dochodzenia należności pieniężnych obejmująca postępowanie przedsądowe, sądowe oraz egzekucyjne, reprezentowanie interesów wierzyciela, jak również dłużnika

prawo umów handlowych

sporządzanie i opiniowanie umów handlowych, w tym umów spółek i statutów

prawo gospodarcze

rejestracja spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zwalczanie nieuczciwej konkurencji

prawo karne i wykroczeń

obrona w sprawach karnych i karnych skarbowych, subsydiarny akt oskarżenia, reprezentowanie pokrzywdzonychKancelaria Prawnicza Bartosz Dreksler
Radca Prawny


ul. Francuska 34 I piętro
40-028 Katowice
zobacz na mapie

e-mail: kontakt@katowiceradcaprawny.pl
tel. 604 625 874

Termin i godzinę spotkania należy każdorazowo uzgodnić w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Kancelarii. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta.

NIP: 573-265-81-21
REGON: 242782305