Oferta

Zasady wynagradzania

Kancelaria przyjęła negocjacyjny system ustalania wynagrodzenia z uwagi na różnorodność spraw.
Każde zlecenie wyceniane jest indywidulanie. Na wysokość wynagrodzenia mają wpływ, m.in.:

  1. stopnień zawiłości sprawy,
  2. uzasadniony nakład pracy radcy prawnego,
  3. termin realizacji zlecenia,

Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia Klient Kancelarii jest informowany o wysokości należnego radcy prawnemu wynagrodzenia.

Kancelaria oferuje Klientowi co najmniej trzy rodzaje wynagrodzenia:

 

  • ryczałtowe – stała kwota miesięczna, niezależna od nakładu pracy Kancelarii,
  • godzinowe – uzależnione od nakładu pracy Kancelarii - ilości godzin pracy radcy prawnego nad danym zleceniem, zwykle stosowane przy pilnych, jednorazowych zleceniach,
  • ogólne – kwota niezależna od nakładu pracy Kancelarii, zwykle stosowane przy prowadzeniu pojedynczych zleceń, których czas wykonania trudno z góry określić.

 

Na życzenie Klienta możliwe są modyfikacje tych rodzajów wynagrodzenia Kancelarii, a także uzależnienie dodatkowego wynagrodzenia od uzyskanego rezultatu (success fee).

Kancelaria Prawnicza Bartosz Dreksler
Radca Prawny


ul. Modelarska 18 lok. 105
40-142 Katowice
zobacz na mapie

e-mail: kontakt@katowiceradcaprawny.pl
tel. 604 625 874

Termin i godzinę spotkania należy każdorazowo uzgodnić w rozmowie telefonicznej z przedstawicielem Kancelarii. Istnieje możliwość dojazdu do Klienta.

NIP: 573-265-81-21
REGON: 242782305